Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze 11.03.2016 JKKT

Contributed by kotwica on 02-03-2016 - 05:35

Porządek Obrad                 

 

Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego

  Stowarzyszenia Jacht Klub KOTWICA

zwołanego na 11.03.2016  na godz. 18:00

II termin godz. 18:15

 

Miejsce obrad :  Marina TARNOBRZEG

ul. Żeglarska 2  39-400 Tarnobrzeg

 

1.   Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego

  Stowarzyszenia Jacht Klub KOTWICA przez Prezesa Stowarzyszenia .

2. Uczczenie minutą ciszy żeglarzy, którzy odeszli na wieczną wachtę.

3. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia  Sprawozdawczego

   Stowarzyszenia Jacht Klub KOTWICA  w składzie :<o:p></o:p>

   przewodniczący, dwóch asesorów, sekretarz (wraz z podjęciem uchwały o

  ich wyborze).

4. Wybór Komisji  Mandatowej ,Wniosków i Uchwał  Walnego Zgromadzenia

   Sprawozdawczego (wraz z podjęciem uchwał o ich wyborze)

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia proponowanego porządku obrad.

6. Wystąpienia zaproszonych gości.

7. Sprawozdanie Komisji Mandatowej w sprawie prawomocności obrad   

   Walnego Zebrania Sprawozdawczego.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia protokołu z  Obrad Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Stowarzyszenia Jacht Klub KOTWICA z 21.03.2015r.

9.Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności stowarzyszenia, w tym sprawozdania finansowego oraz merytorycznego z działalności Stowarzyszenia za rok 2015r:

10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

11. Dyskusja nad przedstawionym sprawozdaniem z działalności Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.

12. Głosowanie nad sprawozdaniem Zarządu i Komisji Rewizyjnej, oraz podjęcie uchwały w sprawie ich przyjęcia.

13. Propozycje Zarządu w sprawie utworzenia nowego podmiotu do prowadzenia działalności gospodarczej, uwarunkowania przemawiające za potrzebą zmian.

14. Dyskusja nad proponowanymi zmianami, oraz podjęcie uchwały.

15. Wolne wnioski i sprawy bieżące.

16.Przyjęcie sprawozdania Komisji Wniosków i Uchwał oraz podjęcie uchwały

    w sprawie wniosków zgłoszonych w czasie obrad Walnego Zgromadzenia

    Sprawozdawczego Stowarzyszenia Jacht Klub KOTWICA.

17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego

    Stowarzyszenia JK  KOTWICA Tarnobrzeg.

 

 

 

 

                                                                          Za Zarząd

                                                                       Janusz Bobula

                                                Prezes Jacht Klubu Kotwica Tarnobrzeg

 

podkarp.png

stacjameteo.jpg logo_1.jpgpod-zaglami-leliwy.jpg     

PARTNERZY:

pzz_1.jpgozzlog_1.pngsp3.jpgmosir.jpgtinfo.jpg 

SPONSORZY: