Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg

Historia Klubu

historia.jpgKotwica to najstarszy klub żeglarski w Tarnobrzegu, powstały w roku 1961. Pierwsza nazwa klubu brzmiała Klub Wodny Ligi Przyjaciół Żołnierza "Kotwica", przekształcona później w KW LOK "Kotwica" w związku ze zmianą nazwy organizacji. "Kotwica" swoją działalność zaczęła od organizacji w 1961 r pierwszego kursu żeglarskiego, który to odbył się na przystani nad Wisłą w Tarnobrzegu.

Duże zainteresowanie żeglarstwem w mieście jak i pomoc KiZPS " Siarkopol" pozwoliło na zaangażowanie w prace klubu kilkunastu zapaleńców . Zakupiono sprzęt, rozpoczęto budowę prawdziwej przystani. Klub co roku organizował kursy żeglarskie, wzbogacał się w nowy sprzęt i inwestował w rozwój swoich członków. W 1964 r. klub zorganizował pierwszy kurs na stopień jachtowego sternika morskiego, staż morski członkowie zdobywali na legendarnych polskiego żeglarstwa takich jak s/y Generał Zaruski czy s/y Jurand. W 1965 roku wybudowano pierwsza kabinówkę, " nieśmiertelną" "Kabałę 2". Oddzielnym torem "Kotwica" poszerzała swoją działalność śródlądową, organizując rejsy mazurskie i regaty. Zakupiony z Płocka holownik, pozwalał organizować te najbardziej popularne "O błękitną wstęgę Wisły" odbywające się na trasie Tarnobrzeg-Puławy. Twórcza działalność klubu trwała do końca lat siedemdziesiątych. Członkowie klubu zostali włączeni do sekcji żeglarskiej KS "Siarka" , z której wyłonił się na początku lat dziewięćdziesiątych Jacht Klub " Siarkopol" Z niego zaś po paru latach Klub Instruktorów Żeglarstwa, który działał do 1999 roku. To niemałe zamieszanie i pewną stagnacje udało się rozwiązać na początku 2002 roku. Chęć dalszego działania starych działaczy KIŻ jak i zapalenie młodych nie zrzeszonych działaczy żeglarstwa zrodziła pomysł powrotu do korzeni.

Chcąc nawiązać do tradycji i dobrych zwyczajów żeglarskich grupa podobnych zapaleńców jak przed laty postanowiła kontynuować ich nie dokończone dzieło. Powołano Jacht Klub " Kotwica" Tarnobrzeg , który ma za zadanie wrócić do starej tarnobrzeskiej żeglarskiej szkoły .Działalność swą Kotwica chce rozwijać na przyszłym zalewie w Machowi, gromadząc do tego czasu środki.

Już na początku nowej ery swej działalności Kotwica zorganizowała obóz żeglarski nawiązując po raz kolejny do historii. Ambicja, zaangażowanie i poświęcenie jej członków pozwala powoli się rozwijać.